Blog Surgery

ศัลยกรรมตาตก, แก้ไขตาตก

16 September 2017

เพราะดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ
หากแต่ไม่สามารถเปิดดวงตาให้เห็นความสดใส
ก็ไม่สามารถสื่อถึงความดีงามภายในให้โลกเห็นได้


ดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญบนใบหน้า ซึ่งนอกจากใช้ในการมองเห็นแล้ว ดวงตาสามารถใช้ในการสื่อสารแทนคำพูดได้ ดังคำกล่าวที่ว่า "ดวงตา คือ หน้าต่างของหัวใจ" ดังนั้นดวงตาที่งดงาม เปิดกว้าง สดใส ส่งผลให้ผู้นั้นมีใบหน้างดงามและมีเสน่ห์ดึงดูดใจนอกจากลักษณะทางกายภาพของดวงตา ที่ได้รูปสวยงามแล้วนั้น การเปิด-ปิด ของดวงตาก็มีผลต่อความงามของทั้งดวงตาและใบหน้าดวงตาที่งามนั้น ขณะเปิดตา มองตรงไปด้านหน้าขอบตาล่างจะอยู่ในระดับเดียวกัน หรือสูงกว่าตาดำเล็กน้อย ( มองไม่เห็นตาขาว ) ในขณะที่ขอบของเปลือกตาบนจะอยู่ต่ำกว่าระดับของขอบตาดำเล็กน้อยอยู่ประมาณ 1-2 มม. โดยไม่เปิดกว้างเกินไป จนเห็นตาขาวหรือ เปิดกว้างน้อยเกินไปซึ่งเรียก ตาตก ( eye ptosis) ทำให้แลดูเศร้า เป็นภาวะที่พบได้บ่อย โดยศัลยแพทย์ตกแต่งจะมีหน้าที่วินิจฉัย วิเคราะห์สาเหตุและทำการแก้ไข มิฉะนั้นแล้ว ผลลัพธ์ ของการผ่าตัดจะไม่งดงามอย่างที่คาดหวังในกรณี ที่มีตาตกไม่เท่ากันสองข้างร่วมด้วย ถ้าไม่ตะหนักรู้และไม่ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ก็ไม่สามารถทำให้ตาสวยงามได้ที่พบบ่อยได้แก่ ผู้ป่วยมาพบแพทย์ด้วยอยากทำตาสองชั้น แต่หากมีภาวะตาตก (eye ptosis) ร่วมด้วย แล้วไม่ดำเนินการแก้ไข จะส่งผลให้ตาสองข้าง อาจไม่เกิดชั้นตาขึ้นได้กลไกการทำงานของการเปิด-ปิด เปลือกตา จะอาศัยกล้ามเนื้อ มัด คือ กล้ามเนื้อ levator(สีฟ้า) และกล้ามเนื้อ muller (สีชมพู)จากรูปจะเห็นว่า เปลือกตาบนที่เปิดน้อยๆ ในภาวะตาตกนั้นจะทำให้ดวงตาแลดูเศร้า แต่เมื่อเปิดมากขั้นเรื่อยๆดังรูป ด้านบนพบว่าดวงตาเปิดกว้างดูสดใสสวยงาม
สาเหตุของตาตก ( eye ptosis) มีหลายสาเหตุที่พบบ่อย คือ

  1. เกิดจากการฉีดขาดระหว่างจุดเกาะของกล้ามเนื้อกับเปลือกตาส่งผลให้เมื่อกล้ามเนื้อทำงาน ไม่สามารถเปิดตาได้ โดยสาเหตุ อาจมาจากอุบัติเหตุที่ชัดเจนมีบาดแผลหรือเกิดจากการฉีกขาดทีละน้อย (minor trauma) เช่น กรณีใส่คอนแทคเลนส์ บ่อยๆ ขยี้ตาบ่อยๆจากโรคภูมิแพ้ หรือแม่กระทั่งผู้สูงอายุ
  2. เกิดจาการทำงานของกล้ามเนื้อดังกล่าวลดลง ซึ่งอาจเป็นตั้งแต่กำเนิดหรือภายหลัง เช่น โรคของกล้ามเนื้ออ่อนแรงเอ็มจี ( Myasthenia Gravis)


การรักษา

มีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับสาเหตุระดับความรุนแรงของโรค โดยหลักการทั่วไปถ้ากล้ามเนื้อยกเปลือกตายังใช้การได้ดีพอสมควร ในการ แก้ไขศัลยกรรมตกแต่งจะทำการปรับระยะการทำงานของกล้ามเนื้อให้ใช้การได้ดีขึ้นร่วมกับการซ่อมแซมจุดยึดระหว่างเปลือกตา และกล้ามเนื้อให้แข็งแรง แต่ถ้าหากกล้ามเนื้อไม่สามารถใช้การได้ จะต้องแก้ไขโดยใช้กล้ามเนื้อมัดอื่นมาช่วยเปิดตา


กลับ