เสริมจมูกแบบปิด

การผ่าตัดศัลยกรรมเสริมจมูกแบบปิด หรือ แบบเอเชียดั้งเดิม

              เทคนิคการผ่าตัดแบบนี้อาศัยหลักการ  เติมเต็ม  ส่วนที่ขาดหายไป   ร่วมกับ   การปรับรูปทรงจมูก    ให้ได้สัดส่วนที่เหมาะสม   เป็นการผ่าตัดที่ง่ายกว่า  ใช้เวลาฟื้นตัวน้อยกว่า  แต่มีข้อจำกัดคือไม่สามารถลด "ส่วนที่เกิน" (เช่น  สันจมูกที่โด่งเกิน จนนูนเป็นหลังเต่า  , ปลายจมูกที่หนาและใหญ่จนเกินไป ) ให้เล็กลงตามต้องการได้

 

การเสริมจมูกแบบปิด Silicone L-Shape เสริมจมูกแบบปิดและตกแต่งปีกจมูก
 • ซิลิโคน : เป็นวัสดุสังเคราะห์ ที่มีคุณสมบัติไม่ทำปฏิกิริยากับเนื้อเยื่อ เป็นวัสดุที่ใช้กันแพร่หลายในการเสริม จมูก การเสริมจมูกนั้นจะต้องใช้ซิลิโคนมาตรฐานสูง ที่สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย ในทางการแพทย์ที่  เรียกว่า Medical grade    ไม่สามารถนำซิลิโคนที่เกรดต่ำ ดังที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆที่ เรียกว่า Industrial grade มาใช้ได้
   
 • การขึ้นรูปของซิลิโคน :     แบ่งเป็น  2  แบบย่อย  คือ  แบบสำเร็จรูป และ เหลาขึ้นรูปเองโดยแพทย์
 1. ซิลิโคนแบบสำเร็จรูป  :  เป็นที่นิยมแพร่หลายมาก ในการเสริมจมูกโดยแพทย์ทั่วไป ที่มิใช่แพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ศัลยกรรมตกแต่ง .  ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น ใช้ง่าย สะดวก ราคาไม่แพง ลดเวลาของการผ่าผ่าตัด หรือ  แม้กระทั่งแพทย์   ที่ไม่มีความรู้  -  ความเข้าใจ  - ไม่มีประสบการณ์ ในการเหลาขึ้นรูปซิลิโคน   เพื่อปรับทรงจมูกให้ สวยตามต้องการ จึงจำเป็นต้องใช้ ซิลิโคนแบบสำเร็จรูป ที่หาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาด แต่อย่างไรก็ตาม การใช้ซิลิโคนสำเร็จรูปนั้น  มีข้อจำกัดอย่างมาก กล่าวคือ ทั้งทรงจมูก และความยาว ดั้งเดิม ของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน และ หลากหลาย    ดังนนั้น การนำซิลิโคนสำเร็จรูปมาปรับใช้นั้น จึง ยากมาก ที่จะได้ทรงจมูกที่สวยงามตามต้องการ
 2. ซิลิโคนแบบเหลาขึ้นรูปเองโดยแพทย์ :   เป็นที่นิยมมากเช่นกัน ในหมู่ศัลยแพทย์ตกแต่ง  ที่มีความรู้  -  ความเชี่ยวชาญ  -  และประสบการณ์ ในการเหลาขึ้นรูปซิลิโคนให้เหมาะสมกันแต่ละบุคคล เพื่อให้ได้รูปที่สวยงาม   วิธีนี้มีข้อด้อยที่ ใช้เวลานานกว่าในการเหลาขึ้นรูป      ต้องร่างแบบซิลิโคน ให้เหมาะสมในแต่ละบุคคล  จึงเป็นงานศิลปะฝีมือ (Hand made) แต่อย่างไรก็ตาม ผลที่ได้คุ้มค่ากว่า สวยงามกว่า

 

 • เทคนิคการผ่าตัดแบบนี้อาศัย หลักการเติมเต็ม ส่วนที่ขาดหายไป และการปรับรูปทรงจมูกใหม่ให้สวยงามขึ้น   จุดที่มีความเสี่ยงคือบริเวณปลายจมูก ยิ่งการผ่าตัดเพื่อปรับทรงจมูกให้สวยงาม โดยการฝืนเนื้อเยื่อ มากขึ้นเพียงใด ในระยะยาวก็ทำให้เนื้อเยื่อ ปลายจมูกมีโอกาสบางและทะลุได้ ดังนั้นในรายที่มีหนังและเนื้อ ปลายจมูกบาง การนำกระดูกอ่อนหลังหูและเนื้อเยื่อมาปลูกเสริมคลุมปลายซิลิโคน     ก็จะช่วยเพิ่มความปลอดภัย (Margin of safety) และ  สวยงามมากขึ้น
เสริมจมูกแบบปิดร่วมกับการใส่กระดูกอ่อนหลังหู
 • เทคนิคการผ่าตัดแบบนี้อาศัย ซิลิโคนเป็นหลัก  ในการปรับรูปทรงจมูก ให้สวยงาม    ทั้งส่วนโคนและส่วน ปลายจมูก ดังนั้น สามารถทำการผ่าตัด โดยการซ่อนแผลผ่าตัดไว้ภายในจมูกทำให้ไม่มีแผลเป็นภายนอก ดังเช่น ในการผ่าตัดแบบเปิด (Open tip Rhinoplasty) ซึ่งมีแผลเป็นภายนอกให้เห็น   ดังนั้นการผ่าตัดเทคนิคแบบนี้อาจมีชื่อเรียงตาม แผลเป็นที่ถูกซ่อนไว้ภายในว่า เสริมจมูกแบบปิด (Closed technique)

 

การผ่าตัดปีกจมูกไปพร้อมกันกับการผ่าตัดเสริมจมูก
 • จุดเด่นของการผ่าตัดแบบนี้ (Advantage)
 1. สามารถทาได้ง่าย ใช้เวลาไม่นาน
 2. สามารถทาผ่าตัดโดยการฉีดยาชาเฉพาะที่ได้    ไม่จำเป็นต้องดมยาสลบ
 3. ราคาย่อมเยากว่า
 4. เนื่องจากการผ่าตัดรบกวนเนื้อเยื่อน้อยกว่า   จึงทำให้ระยะเวลาพักฟื้น  สั้นกว่า  บวมน้อยกว่า   และ เข้ารูป เร็วกว่า
 5. มองไม่เห็นแผลเป็นจากการผ่าตัด เนื่องจากซ่อนไว้ในรูจมูก
   
 • จุดด้อยของการผ่าตัดเทคนิคนี้ (Disadvantage)
 1. ยังคงมีความเสี่ยงที่ซิลิโคนจะทำให้เนื้อเยื่อบางและทะลุ ( เมื่อเทียบกับเทคนิกที่ สร้างโครงปลายจมูกด้วยกระดูกอ่อนทั้งหมด ) ความเสี่ยงมากหรือน้อย   ขึ้นอยู่กับการฝืนเนื้อเยื่อขณะทำผ่าตัด    , ความหนาของผิวหนัง และเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง บริเวณจุดรับน้าหนักที่ปลายจมูกซึ่งเป็นเนื้อเยื่อดั้งเดิมของผู้รับการผ่าตัด    ดังนั้นการนำ เนื้อเยื่อและนำกระดูกอ่อนหลังใบหูมาปลูกเพิ่ม  เพื่อใช้ลดความเสี่ยงของ  การบางและทะลุได้
 2. กรณีปลายจมูกมีขนาดใหญ่มาก เนื่องจากโดยเทคนิคคือการเติมเข้าไป ดังน้ัน จึงไม่สามารถปรับปลายจมูกให้ มีขนาดเล็กตามต้องการได้
 3. ไม่ได้เหมาะกับผู้รับการผ่าตัดทุกราย   เพราะ  ไม่สามารถแก้ทุกปัญหาของจมูกได้  ดังเช่น
 • สันจมูกโด่งมากจนพอดีหรือเกินพอดี แต่ปลายจมูกงุ้มลง
 • จมูกสั้น – เชิด ร่วมกับแกนจมูกโด่งพอดี หรือ โด่งเกินพอดี
 • ผิวหนังและเนื้อเยื่อที่ปลายจมูกบางมาก  มีความเสี่ยงต่อการทะลุ
 • กระดูกอ่อนบริเวณปลายจมูกหนาแข็งแรงมาก   ซึ่งมักพบร่วมกับเนื้อเยื่อปลายจมูกบาง  ซึ่งอาจทำให้ เห็นรอยต่อ ระหว่างซิลิโคน และกระดูกอ่อน  หรือ รอยต่อระหว่างเนื้อเยื่อส่วนที่มีกระดูกอ่อนอยู่ด้านใน และไม่มีกระดูกอ่อนอยุ่ด้านในได้  ในกรณีที่จมูกมีข้อจำกัดในการทำผ่าตัดแบบดั้งเดิม    เทคนิกที่สร้างโครงปลายจมูกด้วยกระดูกอ่อนทั้งหมด  โดยใช้วิธีเปิดแผลจมูกภายนอก (Open tip Rhinoplasty) สามารถทำการผ่าตัดแก้ไขให้สวยงามได้
   
การผ่าตัดเพื่อลดขนาดจมูก หรือเพื่อปรับแต่งปีกจมูก


 

 


Phibeauty Clinic Phuket


Posted on 5 years ago

ดูรูปเพิ่มเติม
รีวิวความประทับใจของคนไข้ของเรา
รีวิวจากลูกค้าของฟีร์บิวตี้คลินิก