ศัลกรรมตกแต่งปีกจมูก

ตกแต่งปีกจมูก Alarplasty

 

          ปีกจมูก   เป็นส่วนหนึ่งของจมูก    ที่มีความสำคัญ  กับ ความงามของจมูกและใบหน้า      ตามตำรานรลัษณ์ศาสตร์  หรือโหวงเฮ้งจีน   สันจมูกคือท่อลำเลียงทรัพย์สมบัติ "ปีกและปลายจมูก " คือที่เก็บสมบัติ (คลังสมบัติ)   การที่ปีกจมูกสวยเข้ารูปร่วมกับปลายจมูก   ก็หมายถึงสามารถเก็บรักษาทรัพย์ที่หามาได้ดี

ตามหลักความงาม ปีกจมูกที่สวยงาม    ต้องสัมพันธ์  กลมกลืนกับปลายจมูก ถ้ามองหน้าตรง จะมีลักษณะคล้าย  นกนางนวลกางปีก  (seagull wing )  ดังรูป

 

 

 

ถ้าปีกจมูกยื่นลงมามากไป   เมื่อเทียบกับปลายจมูก  ก็จะเป็น จมูกเชิด   คล้ายจมูกหมู  ระดับความรุนแรงมาก - น้อย ขึ้นกับแต่ละบุคคล  ทำให้ดูไม่สวยงาม  ปัญหานี้พบบ่อยในชาวเอเชียบ้านเรา  ดังรูป

 

 

ถ้าปีกจมูกยื่นน้อยไป เมื่อเทียบกับปลายจมูก . ก็จะเป็น   จมูกที่ยาวไปคล้ายแม่มด   ซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยในหมู่ชาวตะวันตก  ดังรูป

 

 

ในขณะที่มองด้านข้าง รายงานการวิจัยทางการแพทย์พบว่า เมื่อลากเส้นสมมุติขึ้นระหว่างปีกและปลายจมูก พบว่าปลายจมูกที่งาม จะมากกว่าเส้น สมมุติประมาณ 2 มิลลิเมตรและปีกจมูกจะสั้นกว่าเส้นสมมุติประมาณ 2 มิลลิเมตร โดยสรุป  ปลายจมูกที่งาม จะยื่นลงมาจากปีกจมูก ประมาณ 4 มิลลิเมตร ถ้ามากเกินไปและน้อยเกินไป ก็จะไม่งาม ดังกล่าวไว้ข้างต้น

 

 

จมูกมีอวัยวะไกล้เคียงคือตากับปาก ดังนั้น ตามหลักความงาม   ความกว้างของปีกจมูก   ควรจะใกล้เคียงกับระยะจากหัวตาข้างหนึ่งมายังหัวตาอีกข้างหนึ่ง      อย่างไรก็ตาม สัดส่วนนี้แปรผันได้เล็กน้อยตามอวัยวะข้างเคียงคือ  ปาก  ในกรณีที่ความกว้างของปากยาว ความกว้างของปีกจมูก ที่กว้างขึ้นได้อีกเล็กน้อย    ก็ยังคงความงดงามอยู่

 

 

  • พยาธิสภาพ  ของความสัมพันธ์  ระหว่าง ปีก - ปลายจมูก - แกนปลายจมูก  : ได้มีการจำแนกเป็นชนิดต่างๆ  ดังแผนภาพนี้
  • พยาธิสภาพ ที่เกิดขึ้นกับตัวปีกจมูกเอง ได้แก่ : ปีกจมูกใหญ่ , ปีกจมูกบาน , รูจมูกใหญ่  โดยทั่วไปพยาธิสภาพ มักพบหลายประการร่วมกัน

 

 

                     ภาพหน้าตรง แสดงปีกจมูก  ยื่นลงมามากจนเกินไป  (Hanging alar)  ซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยมากในชาวเอเชีย

 

 

                    ภาพด้านข้าง  แสดงปีกจมูก  ยื่นลงมามากจนเกินไป  (Hanging alar)  ซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยมากในชาวเอเชีย

 

ภาพแสดงปีกจมูกใหญ่ (Alar base enlarge)

 

ปีกจมูกบาน ( Alar widening )

 

รูจมูกใหญ่จนเกินไป ( large nasal valve ) 

 

เป็นหน้าที่ของศัลยแพทย์ตกแต่ง และเสริมสร้าง    ที่จะ "วินิจฉัย "ถึงพยาธิสภาพ  ของปีกจมูก   ที่เกิดขึ้น  เนื่องจากผู้รับการรักษาแต่ละบุคลคล ปัญหาก็จะแตกต่างกันไป  ซึ่งในบุคคลเดียวกัน    มักจะมีพยาธิสภาพหลายอย่าง  ร่วมกันได้บ่อย  จากนั้นก็  "เลือกเทคนิค"  ผ่าตัดแก้ไขปัญหาให้ถูกต้อง และ หลีกเลี่ยงหรือซ่อนแผลเป็นไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้


Phibeauty Clinic Phuket


Posted on 3 years ago

ดูรูปเพิ่มเติม
รีวิวความประทับใจของคนไข้ของเรา
รีวิวจากลูกค้าของฟีร์บิวตี้คลินิก