ตกแต่งฐาน กระดูกจมูก

ตกแต่งฐานกระดูกจมูก(Nasal bone shaping)

 

ความกว้างของฐานกระดูกจมูก   และความโหนกสูงของหน้าผาก   มีผลต่อ  การมองเห็นความโด่งของสันจมูก      จมูกที่แลดูโด่งเป็นธรรมชาติ   นั้นความกว้างของฐานกระดูกจมูกจะ  แคบพอดี ดังนั้น   การวินิจฉัย  ปัญหาให้ถูกต้อง     จะมีผลกับความงามที่จะเกิดขึ้น เช่น

  • ผู้รับการรักษามีจมูกที่โด่งพอดีอยู่แล้ว     แต่ดูไม่ค่อยโด่ง     เพราะฐานกระดูกจมูกกว้าง       การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องคือ     การลดความกว้างของฐานกระดูกลง เพียงอย่างเดียว !!!  โดยไม่จำเป็นต้องเสริมจมูก     จะทำให้ดูโด่งเป็นธรรมชาติแต่    การแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้องคือ     การไม่แก้ปัญหาที่ฐานกระดูก กลับไปเพิ่ม ความโด่งของสันจมูก     โดยการเสริมซิลิโคนเข้าไป     ก็จะส่งผลให้    จมูกดูโด่งผิดธรรมชาติ   ในบางครั้งอาจมากจน  ไม่เข้ากับอวัยวะข้างเคียงเช่น หน้าผาก, โหนกแก้ม, ปาก, กระดูกใบหน้าส่วนกลางเป็นต้น

 

  • ผู้เข้ารับการรักษาที่มี    จมูกโด่งเกือบพอดี    และมี   ฐานกระดูกจมูกบานกว้าง    การรักษาที่เหมาะสมคือ   การลดฐานความกว้างของกระดูกลง  ร่วมกับ การเสริมซิลิโคน แต่บางๆ เพียงเล็กน้อย      แค่นี้ก็จะทำให้จมูกดูโด่งและเป็นธรรมชาติ

 

ดังนั้นการเสริมจมูกให้ดูโด่งเป็นธรรมชาตินั้นจะต้องพิจารณาความกว้างของฐานกระดูกด้วย

 

ข้อบ่งชี้ของการตกแต่งฐานกระดูกจมูก

  1. ฐานกระดูกจมูก    บาน - กว้างเกินไป
  2. ฐานกระดูกจมูก     สองข้างบานไม่เท่ากัน
  3. ฐานกระดูกจมูก     เบี้ยวเอียง

 

ภาพแสดง การจำลอง การปรับฐานกระดูกจมูก ( nasal  osteotomy )

Write Content here !


Phibeauty Clinic Phuket


Posted on 5 years ago

ดูรูปเพิ่มเติม
รีวิวความประทับใจของคนไข้ของเรา
รีวิวจากลูกค้าของฟีร์บิวตี้คลินิก