Buccal fatpad removal

การผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้ม


ไขมันกระพุ้งแก้ม

ขั้นตอนการผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้ม

  1. บ้วนปากด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่เตรียมไว้
  2. ศัลยแพทย์ตกแต่งทำการวาดตำแหน่งที่จะผ่าตัด
  3. ฉีดยาชาบริเวณที่จะผ่าตัด
  4. ลงมีดเปิดแผล แล้วนำไขมันกรพุ้งแก้มออกทีละข้าง โดยจะเอาออกทั้งหมด
  5. เย็บปิดแผลโดยใช้ไหมละลาย

ขั้นตอนหลังการผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้ม

  1. งดรับประทานอาหารรสจัด, เผ็ด, เปรี้ยว ในช่วงผ่าตัด 3-5 วัน
  2. ดูแลความสะอาดในช่องปากตามปกติ
  3. ไม่แกะไหมที่เย็บไว้ เนื่องจากเป็นไหมละลาย
  4. กินยาให้ครบตามที่แพทย์สั่ง

รายละเอียดเบื้องต้นของการผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้ม

ระยะเวลาผ่าตัด : 1 ชั่วโมง

ประเภทยาชา : ยาชาเฉพาะที่

การพักฟื้น : 1 สัปดาห์

ระยะเวลาการบวม : 1-2 สัปดาห์

การตัดไหม : ไม่ต้องตัดไหม