FAQ Buccul fatpad removal surgery

คำถามที่พบบ่อย ผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้ม


Q: หลังผ่าตัดต้องตัดไหมหรือไม่ ? ?

A: ไม่ต้องตัดไหม เพราะเป็นไหมละลาย


Q: หลังผ่าตัดไปแล้วไขมันกระพุ้งแก้มจะกลับมาอีกไหมคะ ?

A: ไขมันกระพุ้งแก้มจะไม่กลับมาแล้วค่ะ


Q: หลังผ่าตัดสามารถรับประทานอาหารได้ปกติไหมคะ ?

A: สามารถรับประทานอาหารได้ปกติค่ะ ยกเว้นอาหารรสจัด เช่น รสเผ็ด, รสเปรี้ยวจะทำให้แสบบริเวณแผลผ่าตัดได้


Q: ใช้ระยะเวลานานไหมคะกว่าจะเห็นผล ?

A: เห็นผลชัดเจนประมาณ 3-6 เดือน


Q: ใครที่เหมาะกับการผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้ม ?

A: คนที่เหมาะกับการผ่าตัดไขมันกระพุ้งแก้ม คือ คนที่ต้องการให้ใบหน้าเรียวขึ้น, คนที่มีแก้มเยอะบวม แก้มป่อง