FAQ Nose surgery

คำถามที่พบบ่อย การเสริมจมูก


Q: ควรลาพักฟื้นกี่วันดี ?

A: ควรหยุดพักอย่างน้อย 3 วัน


Q: สามารถแต่งหน้าได้เมื่อไร ?

A: สามารถแต่งหน้าได้หลังผ่าตัด 1 สัปดาห์


Q: สามารถออกกำลังกายได้เมื่อไร ?

A: สามารถออกกำลังกายได้หลังผ่าตัด 1 เดือน


Q: หากเคยฉีดฟิลเลอร์ที่จมูกมาก่อน สามารถเสริมจมูกได้หรือไม่ ?

A: ถ้ายังมีฟิลเลอร์อยู่ ยังไม่ควรเสริมจมูกก่อน เนื่องจากเสี่ยงต่อการติดเชื้อ


Q: อาหารที่ห้ามรับประทานหลังผ่าตัดมีอะไรบ้าง ?

A: ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ , ของหมักดอง, เพื่อลดอาการบวม-เขียวช้ำ


Q: รอยเขียวช้ำจะจางเมื่อไร ?

A: ประมาณ 2-4 สัปดาห์ ขึ้นกับแต่ละบุคคล