ศัลยกรรมจมูก

ศัลยกรรมจมูก


ศัลยกรรมจมูก ภูเก็ต


การเสริมจมูก

ตามตำรา นรลักษณ์ศาสตร์ของจีน(ทำนายลักษณะร่างกาย) ถือว่าใบหน้ามี อวัยวะ หรือภูเขา  สำคัญอยู่ 5 ลูกเรียกว่า โหวเฮ้งประกอบด้วย ตา  หู  จมูก ปาก และ คิ้ว โดย จมูก  ถือเป็น ภูเขาที่สูงใหญ่ เป็นศูนย์กลางของ ภูเขาทั้ง 5  ดังนั้น การเปลี่ยนแปลง จมูก ให้สวยงามขึ้น จึงส่งผลต่อใบหน้าให้สวยงาม    มากกว่า การเปลี่ยนแปลงส่วนอื่นๆ

                                      1)  คิ้ว  บ่งบอกถึง ชื่อเสียงเกียรติยศ

                                      2)  ตา  บ่งบอกถึง ความคิดสติปัญญา

                                      3)  จมูก บ่งบอกถึง สินทรัพย์และฐานะ

                                      4)  ปาก บ่งบอกถึง ลักษณะนิสัย

                                      5)  หู   บ่งบอกถึง  อำนาจและอายุ

                หลักความงามและหลักนรลักษณ์ศาสตร์นั้นความมีสอดคล้องกัน   จมูกที่งามสมส่วนเข้ากับใบหน้า  ก็เป็นลักษณะที่ดีตามหลักโหงวเฮ้ง และทำให้ผู้นั้นมีสินทรัพย์และฐานะที่ดี  อีกทั้งสามารถรักษาความมั่งคั่งได้    ในบรรดาภูเขาทั้ง 5 ลูกนี้(อวัยวะ) จมูก ถือได้ว่ามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของใบหน้ามากที่สุด ดังนั้นในปัจจุบันการผ่าตัด ตกแต่งจมูกจึงเป็นที่นิยมแพร่หลายทั่วโลก       

 

ในอดีต  หลักของการผ่าตัดตกแต่งจมูก   ของชาวตะวันตกนั้น   จะแตกต่างกับ ชาวตะวันออก  อย่างพวกเราเป็นอย่างมาก   

               เนื่องจาก  ชาวตะวันตก หรือ ที่เราเรียกว่าฝรั่ง   นั้นจมูกมักจะมีลักษณะที่มากจนเกินไป เช่น สันจมูกโด่งเกินไป  จนสันจมูกงุ้มเรียกว่า "หลังเต่า" .  ปลายจมูกยาวจนเกินไป และงุ้มลงจนคล้ายแม่มด    ดั้งนั้นเทคนิคการผ่าตัดรักษาจึงเป็นการลดส่วนที่มากจนเกินไปออก    และปรับรูปร่างให้พอเหมาะพอดี    นอกจากนั้นชาวตะวันตกมี   ผิวหนังที่บาง  ,เนื้อเยื่อบาง  ,กระดูกอ่อนหนา   จึงไม่สามารถใช้เทคนิคการผ่าตัดของชาวตะวันออกมาปรับใช้ได้เลย เช่น    ถ้าใส่ซิลิโคนก็จะเห็น  ขอบเขตของซิลิโคนชัดและทะลุได้ง่ายมาก เป็นต้น

 

              ในขณะที่  ชาวตะวันออก หรือ ชาวเอเชีย อย่างพวกเรานั้น  จมูกมีลักษณะที่ . น้อยจนเกินไป เช่น   สันจมูกไม่มี หรือมีน้อย    ปลายจมูก จะมีหยดน้ำน้อย  จนถึง    ไม่ค่อยมีปลายจมูก และ มีจำนวนมากที่  ปลายจมูกเชิดและ  มองเห็นรูจมูก   ; ปีกจมูกยื่นยาวลงมากจนเกินไป - ไม่สัมพันธ์กับปลายจมูก    ลักษณะที่กล่าวมาข้างต้น   จึงทำให้แลดู ไม่งดงาม   ดังนั้น  เทคนิคการผ่าตัดจึงเป็น  การเพิ่มส่วนที่ขาด   มากกว่าไปลดส่วนที่เกินดังเช่น  ชาวตะวันตก

               เทคนิคที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ การเสริมจมูกด้วยวัสดุสังเคราะห์ เช่น ซิลิโคน (Silicone)  ,กอร์เท็กซ์ (Gortex)    รองลงมาคือใช้เนื้อเยื่อของร่างกาย ไปเติมส่วนที่ขาด เช่นกระดูกซี่โครง เนื้อเยื่อผิวหนังร่วมกับไขมัน (Dermofat Graft) เป็นต้น      นอกจากนั้นชาวตะวันออก   มีผิวหนังที่หนากว่า เนื้อเยื่อใต้ผิวหนังที่หนากว่า  หากการปรับเปลี่ยนรูปทรงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมไม่ฝืนธรรมชาติมากจนเกินไป เนื้อเยื่อปลายจมูกมีมากเพียงพอ ( ปลูกถ่ายเนื้อเยื่อเพิ่มเติมในรายที่เนื้อเยื่อไม่เพียงพอ )       จึงทำให้ ปัญหาเรื่องการทะลุมีน้อยกว่า  อยู่ในเกณท์ ยอมรับได้

               อย่างไรก็ตามปัจจุบันนี้   โลกการคมนาคมได้ก้าวหน้าไปไกล    มนุษย์สามารถเดินทางไปที่ใดก็ได้ในโลกได้  โดยใช้เวลาเพียงแค่วันเดียว   ดังนั้นลักษณะใบหน้าและทรงจมูกก็เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต .   มีลักษณะผสมหลายรูปแบบมีทั้งส่วนที่   มีมากเกินไป  และส่วนที่ ขาดมากเกินไป อยู่ในคนเดียวกัน  ดังนั้น เทคนิคการผ่าตัดที่ดี  จะต้องมีการพัฒนาปรับใช้ให้เข้ากับจมูกและใบหน้าของแต่ละบุคคลเป็นหลัก  โดยสามารถลดส่วนที่มีมากเกินไป ให้มีขนาดเหมาะสม  และ เติมส่วนที่ ขาดเกินไปให้พอดี  ส่งผลให้ จมูก  มีรูปทรงเหมาะสม , มุมองศา ที่พอเหมาะ  , ความยาวของจมูก เพียงพอ เข้ากับหลักความงาม ตามธรรมชาติ และ เข้ากับรูปหน้า

 

การผ่าตัดศัลยกรรมเสริมจมูก สามารถทำการผ่าตัดได้ 2 วิธี หลัก ๆ คือศัลยกรรมจมูกแบบเอเชีย หรือแบบปิด หรือแบบดั้งเดิม  กับศัลยกรรมเสริมจมูกแบบเปิดเพื่อสร้างปลายจมูกขึ้นมาใหม่

ที่ฟีร์บิวตี้คลินิกภูเก็ต มีการผ่าตัดศัลยกรรมจมูกทั้ง 2 วิธี ดังนี้ การผ่าตัดศัลยกรรมเสริมจมูกแบบดั้งเดิมหรือแบบเอเชีย closed rhinoplasty และ การผ่าตัดศัลยกรรมเสริมจมูกแบบเปิด open rhinoplasty

           สำหรับจมูกที่งาม  นอกจากสันจมูกโด่งเข้ารูป และปลายที่ งดงามแล้ว ในบางราย กระดูกจมูกมีส่วนฐานที่กว้างจนเกินไป ( ทำให้ดูโด่งลดลง จากที่ควรจะเป็น ) การแก้ไขจะต้องปรับ ให้ฐานกระดูกแคบลง    นอกจากนี้ปัญหาร่วมที่พบบ่อยในชาวเอเชียคือ ปีกจมูกที่ ยื่นยาวจนเกินไป ( hangging alar ) , กว้าง และใหญ่   จนเกินไป  ก็ต้องปรับให้เข้ารูป

การเสริมจมูกแบบปิด

การเสริมจมูกแบบเปิด


Phibeauty Clinic Phuket


Posted on 5 years ago

ดูรูปเพิ่มเติม
รีวิวความประทับใจของคนไข้ของเรา
รีวิวจากลูกค้าของฟีร์บิวตี้คลินิก