Nose Surgery

การเสริมจมูก

ในปัจจุบันการผ่าตัดศัลยกรรมเสริมจมูกเป็นที่นิยมมากในคนเอเชีย ทั้งการผ่าตัดศัลยกรรมเสริมจมูก การผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งปีกจมูก การผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งปลายจมูกให้ดูเป็นหยดน้ำ รายการสร้างปลายจมูกใหม่ ที่เรียกว่า Open Rhinoplasty with tip-plasty หรือจะเป็นการผ่าตัดศัลยกรรมลดขนาดจมูก (Reduction rhinoplasty) จมูกที่มีรูปทรงเหมาะสมสวยงามจะมีมุมองศาหรือมุมความยาวของจมูกที่ทำให้จมูกและดูสวย โดยศัลยแพทย์ตกแต่งจะทำการตรวจและออกแบบให้เข้ากับใบหน้า

การผ่าตัดศัลยกรรมเสริมจมูก สามารถทำการผ่าตัดได้ 2 วิธี คือศัลยกรรมจมูกแบบเอเชีย หรือแบบปิด กับศัลยกรรมเสริมจมูกแบบเปิดสร้างปลายจมูกใหม่

ที่ฟีร์บิวตี้คลินิกภูเก็ต มีการผ่าตัดศัลยกรรมจมูกทั้ง 2 วิธี ดังนี้ การผ่าตัดศัลยกรรมเสริมจมูกแบบปิดหรือแบบเอเชีย closed rhinoplasty และ การผ่าตัดศัลยกรรมเสริมจมูกแบบเปิด open rhinoplasty

เทคนิคการผ่าตัดศัลยกรรมเสริมจมูกของฟีร์บิวตี้คลินิกภูเก็ต โดยคุณหมอจิมีรูปแบบเฉพาะที่พิเศษ ชึ่งศัลยแพทย์ตกแต่งจะเหลาซิลิโคนเคสต่อเคสเพราะใบหน้าและจมูกของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ซึ่งการใช้ซิลิโคนเหลาเคสต่อเคส ทำให้สามารถปรับรูปทรงได้ตามต้องการและได้ผลลัพธ์ที่ดี